Privacy Statement

Privacy statement

Ginkel’s Cosmetica vof is zich van de vertrouwelijkheid van uw gegevens bewust.

Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, hoe we uw gegevens tijdens het aanmeld- en bestelproces beveiligen, of we cookies en vergelijkbare technieken gebruiken, voor welke doelen we dit doen, hoe we de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking en -beveiliging

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de verkoop van het producten- en dienstenprogramma van Ginkel’s Cosmetica en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Wanneer u een contact-, bestel-, download- of aanmeldformulier op de website invult, ons een e-mail stuurt, een bestelling plaatst via onze webshop, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard en gebruikt voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw contactaanvraag, bestelling of verzoek. De gegevens kunnen worden verstrekt aan derden die zijn betrokken bij de levering van bestelde goederen dan wel anderszins bij de uitvoering van de opdracht.

De gegevens kunnen tevens worden verstrekt aan onze partner die in opdracht van Ginkel’s Cosmetica vof kredietwaardigheidsonderzoeken uitvoert en – indien u gebruik maakt van een online betaalmogelijkheid – onze partner die de online betalingen via iDEAL, creditcard of andere methodes voor ons afwikkelt. Voor online betalingen heeft onze partner uw naam, adres, rekeningnummer of creditcardnummer (inclusief vervaldatum), het factuurbedrag, de valutaeenheid en een transactienummer nodig. De betalingsgegevens worden aan ons doorgegeven en door ons opgeslagen in onze administratie, om de betaling aan uw order te kunnen koppelen. Onze partner voor de betalingsafwikkeling is verplicht de informatie conform de Nederlandse privacywetgeving te behandelen.

Wij gebruiken uw gegevens ook om u een zo persoonlijk mogelijke oriëntatie- en aankoopervaring te bieden. We passen onze communicatie (bijvoorbeeld direct-mailings, e-mails en telefonische marketing) aan op uw interesses. Wij gebruiken daarvoor tevens gegevens van uw IP-adres, surf-, download- en zoekgedrag bewaard in cookies. De gegevens kunnen worden verstrekt aan leveranciers voor de uitvoering van dergelijke communicatie in opdracht van Ginkel’s Cosmetica vof.

Wanneer u een inlog-account creëert in onze webshop, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard en gebruikt zodat u bij toekomstige bezoeken niet opnieuw uw gegevens hoeft in te geven.

Beveiliging van uw gegevens
Wij beveiligen onze websites en systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, verstoring, toegang, wijziging en uitbreiding van uw gegevens door onbevoegden.

Uw account op www.ginkels.nl / www.ginkels.shop is uitsluitend na het ingeven van uw persoonlijke wachtwoord toegankelijk. U dient uw toegangsgegevens te allen tijde als vertrouwelijk te behandelen en uw browser af te sluiten zodra u de communicatie met ons afgerond heeft – vooral wanneer u een computer samen met andere personen gebruikt.

Nieuwsbrief

 Wij bieden nieuwsbrieven aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over de producten en diensten van Ginkel’s Cosmetica vof, onze aanbiedingen en relevante achtergrondinformatie. Klanten van wie het e-mailadres bij Ginkel’s Cosmetica vof bekend is, dan wel relaties die zich via de website aanmelden voor de nieuwsbrieven, zullen deze ontvangen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrieven wordt verstrekt aan de leveranciers die de verzending van de nieuwsbrieven voor ons verzorgen en uitsluitend voor dat doel. Verdere verstrekking aan derden van het abonneebestand is uitgesloten.

Cookies

Met behulp van cookies en vergelijkbare technieken zoals JavaScript en web beacons (hierna gezamenlijk te noemen: cookies) zorgen we er onder andere voor dat u bij een bezoek aan onze websites niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Bovendien maken cookies het mogelijk om in te loggen in onze webshop. We maken het surfen op onze websites makkelijker voor u en kunnen cookies gebruiken om u, op basis van getoonde interesse, relevante promoties of informatie aan te bieden via verschillende communicatiemiddelen.

Overzicht van de op deze website gebruikte cookies:

Cookies Type Tijd
“I_like_PS-Cookie” functioneel 100 dagen
Winkelwagen functioneel 30 dagen
ishop.usertype functioneel 3 maanden
LastSeen functioneel 30 dagen
rememberMe functioneel 30 dagen
WISHLIST functioneel 30 dagen
Google Tag Manager Analyse 10 minuten
Google Analytics Analyse 2 jaar
Google Adwords Analyse 30 dagen
Matelso Analyse 30 dagen
Emarsys Remarketing 1 jaar

Functionele cookies

Toestemmingscookie

Doel: De toestemmingscookie onthoudt of u toestemming geeft voor het gebruik van marketing cookies. De toestemmingscookie voorkomt dat u bij elk nieuw bezoek aan een pagina opnieuw gevraagd wordt om toestemming voor het gebruik van cookies. We adviseren u het gebruik van alle cookies toe te staan voor een optimaal gebruik van de Jungheinrich websites.

Sessiecookie

Doel: Deze cookie zorgt ervoor dat u herkend wordt als afzonderlijke bezoeker op de website en wordt gebruikt voor het probleemloos functioneren. De cookie vervalt na het einde van uw bezoek.

Taal

Doel: De taalcookie herkent en onthoudt uw taalvoorkeur. Bepaalde website-elementen kunnen hiermee in uw voorkeurstaal worden weergegeven.

Log-in

Doel: De log-in cookie onthoudt uw aanmelding. Zonder deze cookie is inloggen in de webshop met het bijbehorende gemak niet mogelijk. Door inloggen worden uw adresgegevens en artikelen in de winkelwagen onthouden, zodat u deze niet bij elk nieuw bezoek opnieuw hoeft in te geven. U kunt de webshop echter ook gebruiken zonder daarop in te loggen.

Winkelwagen

Doel: De winkelwagen-cookie onthoudt welke producten in uw winkelwagen liggen. Zonder deze cookie kunt u geen producten bestellen of in uw winkelwagen stoppen. U kunt het gebruik van deze cookie uitsluitend weigeren via uw browserinstellingen. Zonder deze cookie functioneert de webshop echter niet. U kunt wel telefonisch bestellen of via ons faxformulier (link).

Analytische cookies

Google Analytics
Doel: We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze websites te meten. Denk hierbij aan o.a. bezoekersaantallen, populaire onderwerpen en bezoektijden. Op deze manier kunnen we de werking en inhoud van onze websites beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers. We kunnen niet zien welke persoon en/of welke computer de website bezoekt.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ginkel’s Cosmetica vof heeft hier geen invloed op.

Klik hier voor het privacybeleid van Google.

Google Adwords
Doel: Google Adwords is een advertentiedienst aangeboden door Google Inc. Om te bepalen welke advertentie(klikken) hebben geleid tot een aanvraag, aankoop, bestelling of download, worden conversiecodes gebruikt. Hierdoor kunnen we de effectiviteit van onze advertenties vergroten.

Toelichting op Google Analytics en Google Adwords

Deze website maakt gebruik van Google Analytics en Google Adwords webanalyse-services die worden aangeboden door Google Inc. (“Google”). Deze services maken gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw IP-adres wordt binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere staten die het verdrag van de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar ingekort. Google gebruikt de verzamelde informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Door cookies op de websites van Ginkel’s Cosmetica vof te accepteren geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Privacyvriendelijke instelling van Google Analytics

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening persoonlijk, transparant en betrouwbaar is. Ginkel’s Cosmetica vof gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals maar niet beperkt tot de Wet Bescherming Persoonsgegevens. We maken op onze websites gebruik van Google Analytics-cookies in overeenstemming met de aanbevelingen van het College Bescherming Persoonsgegevens zoals vastgelegd in de ‘Handleiding Privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’. Dit betekent concreet dat Ginkel’s Cosmetica vof (i.) een bewerkersovereenkomst heeft gesloten met Google, (ii.) bewust heeft gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres, (iii.) ‘gegevens delen’ heeft uitgezet en (iv.) geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics-cookies.

Marketing cookies

Google retargeting
Doel: De retargeting cookie houdt bij welke producten en diensten u op onze website bekijkt. Daardoor zijn we in staat om u relevantere advertenties te tonen op websites van derden. Ook zorgt de cookie ervoor dat het aantal keren dat u een advertentie van ons te zien krijgt, begrensd wordt.

Intrekken van de toestemming voor het gebruik van cookies

U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies door websites van Ginkel’s Cosmetica VOF te allen tijde intrekken door deze te verwijderen in uw browser. De wijze waarop, is afhankelijk van uw type browser. Op de website van de Consumentenbond (https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen) vindt u een handleiding voor het verwijderen van cookies in de meest gebruikte browsers.

Aanpassen Privacy Policy

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Policy op de hoogte bent.

Vragen? E-mail uw vraag naar info@ginkels.nl of bel 0517-418775.