Vragen? Bel onze klantenservice

0517-418775

Vragen? Bel 0517-418775

Ginkel’s Tea Tree Care – Olie (Australië) 15 ml

11.79

Tea Tree Olie (Australië) / Tea Tree Oil (Australia) / Huile d’arbre à thé (Australie) / Teebaumöl (Australien)

Artikelnummer: 0270 Categorieën: , Tag:

Beschrijving

100% zuivere tea tree olie. Herkomst: Australië.
Zeer geschikt als geurmiddel in basiscrèmes, massage oliën en tevens te gebruiken op aromalampjes.

ENG: 100% pure tea tree oil. Origin: Australia. Very suitable as a fragrance in base creams, massage oils and also to use on aroma lamps.

FR: 100% huile d’arbre à thé pure. Origine: Australie. Très approprié comme un parfum dans les crèmes de base, huiles de massage et aussi à utiliser sur les lampes à arômes.

DE: 100% reines Teebaumöl. Herkunft: Australien. Sehr geeignet als Duftstoff in Basiscremes, Massageölen und auch für Aromalampen.

WAT U MOET WETEN BIJ AANSCHAF VAN ETHERISCHE OLIËN:

Bij juist gebruik zijn etherische oliën zeer veilig en goed voor onze gezondheid. Maar in grote hoeveelheden kunnen ze giftig zijn en juist gevaar opleveren voor de gezondheid. Daarom is een juist etiket op de etherische olie van groot belang.

Etherische oliën zijn echter lange tijd verkocht zonder enige vorm van waarschuwing op het etiket. De overheid heeft dit op een gegeven moment verplicht gesteld, zodat nu op de flesjes etiketten aanwezig zijn met een aantal waarschuwingssymbolen en waarschuwingsteksten.

Het werkelijke gevaar van etherische olie is afhankelijk van het type olie (de waarschuwingen die op het etiket staan), de totale hoeveelheid in de verpakking, de manier hoe het bewaard wordt en de manier waarop het gebruikt wordt.

Volg het gebruiksadvies van uw therapeut en wees verstandig en verantwoordelijk bij het gebruik van dit product.

ENG: WHAT YOU NEED TO KNOW WHEN YOU PURCHASE ESSENTIAL OILS:

When used correctly, essential oils are safe to use and good for our health. But huge quantities can be toxic and dangerous for our health. That’s why right labels on essential oils are really important.

However, essential oils have been sold for a long time without any warning on the label. The government has made it mandatory overtime, to make the labels right. Nowadays all labels are required to have warning symbols and warning texts.

The real danger of essential oils depends on the type of oil (the warnings that are on the product itself) the total quantity in the package, the way it’s stored and the way it’s used.

Follow the advice of your therapist and be wise and responsible when using this product.

FR: CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR LORSQUE VOUS ACHETEZ DE L’HUILE ESSENTIELLE:

Avec une bonne utilisation, les huiles essentielles sont très sécuritaires et bonnes pour la santé. Mais en grande quantité, ils peuvent être toxiques et présenter un danger pour la santé. C’est pourquoi une étiquette correcte sur l’huile essentielle est d’une grande importance.

Cependant, les huiles essentielles ont été vendues depuis longtemps sans aucun avertissement sur l’étiquette. Le gouvernement a rendu obligatoires les heures supplémentaires, pour que les étiquettes soient justes. De nos jours, toutes les étiquettes doivent comporter des symboles d’avertissement et des textes d’avertissement.

Le vrai danger de l’huile essentielle dépend du type d’huile (les avertissements sur l’étiquette), la quantité totale dans l’emballage, la façon dont il est stocké et la façon dont il est utilisé.

Suivez les conseils de votre thérapeute et soyez sage et responsable lors de l’utilisation de ce produit.

DE: WAS SIE BEIM KAUF ÄTHERISCHEN ÖLE WISSEN MÜSSEN:

Bei richtiger Anwendung sind ätherische Öle sicher in der Anwendung und gut für unsere Gesundheit. Aber große Mengen können giftig und gefährlich für unsere Gesundheit sein. Aus diesem Grund sind richtige Etiketten für ätherische Öle sehr wichtig.

Jedoch wurden ätherische Öle lange Zeit ohne Warnung auf dem Etikett verkauft. Die Regierung hat Überstunden vorgeschrieben, um die Etiketten richtig zu machen. Heutzutage müssen alle Etiketten Warnsymbole und Warnhinweise haben.

Die wahre Gefahr von ätherischen Ölen hängt von der Art des Öls ab (die Warnungen, die sich auf dem Produkt selbst befinden), die Gesamtmenge in der Verpackung, wie es gespeichert ist und wie es benutzt wird.

Befolge den Rat deines Therapeuten und sei weise und verantwortlich, wenn du dieses Produkt benutzt.

 

Bevat/contains/contient/enthält: p-Menth-1-en-4-ol, p-Mentha-1,4-dien, Alpha-Pinene, Alpha-Terpinene
Deze stoffen kunnen een allergische reactie veroorzaken.
These substances can cause an allergic reaction.
Ces substances peuvent provoquer une réaction allergique.
Diese Substanzen können eine allergische Reaktion hervorrufen.